Kërko
Shpallje/Njoftime

Shpallje fituesi për aktivitetin “Festival Jazz-i”

27.03.2023

Në mbështetje të vendimit 2 datë 23.03.2023 të Këshillit Artistiko-Kulturor miratohet fitues për organizimin e aktivitetit artistiko kulturor “FESTIVAL  JAZZ-I”  Shoqatën  Kulturore “ Rrok Jakaj”.

Mundësi Punësimi
Asnjë rezultat i gjetur!
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës