Kërko

Rregjistrat Elektronikë

Regjistri kërkesave dhe ankesave -  http://209.95.59.218/~bsh/regjistribashkiashkoder/
Regjistri i projekt akteve për konsultim me publikun - http://209.95.59.218/~bsh/regjistribashkiashkoder/regjistri-i-projekt-akteve/
Regjistri i peticioneve dhe iniciativave qytetare - http://209.95.59.218/~bsh/regjistribashkiashkoder/regjistri-i-brendshem-i-peticioneve-dhe-iniciativave-qytetare/
Regjistri i për transparencën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak - http://209.95.59.218/~bsh/regjistribashkiashkoder/regjistri-i-mbledhjeve-te-keshillit-bashkiak/
 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës