Kërko

Rindërtimi i rrugës kufitare Shirokë - Zogaj - Mali i Zi dhe Ujësjellës Kanalizime në zonën e Shirokës Zogaj

Në kuadër të zbatimit të Programit Shqiptar të Programi i Infrastrukturës dhe Zhvillimit të Turizmit në Shqipëri (AITP) , i bashkëfinancuar nga BERZH dhe BE, "  Rindërtimi i rrugës kufitare Shirokë - Zogaj - Mali i Zi (MNE) dhe Ujësjellës Kanalizime në zonën e Shirokës Zogaj" .

( Preliminary) ESIA+ESMP_Shiroke-Zogaj WS+WM

BIODIVERSITY ASSESSMENT_Shiroke-Zogaj WS+WM

FISIBILITY STUDY+ESIA_Shiroke-Zogaj WS+WM

Foto të censusit në terren

Horografia

SIA_Shiroke-Zogaj WS+WM

Vendim për VNM paraprake

Raporti paraprak i VNM-së "Rikonstruksion Rruga Shirokë - Zogaj (Pika e kalimit kufitar) dhe sistemimi i Ujësjellës- Kanalizimeve

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës