Kërko

Qendra e shërbimit për vizitorin

Zyra e informacionit turistik Shkodër është hapur në Mars të 2009. Hapja e kësaj zyre u mundësua nga partneriteti publiko-privat mes Bashkisë Shkodër dhe kompanisë në kuadër të programit LGPA të USAID. Godina është investim i Bashkisë Shkodër ndërsa shërbimi i informacionit kryhet nga një kompani private. Evendosur në një pozicion shumë të përshtatshëm, zyra ofron informacion bazë pa pagesë për vizitorët dhe gjithashtu pranë saj mund të gjenden edhe guida, broshura dhe harta kundrejt një çmimi të vendosur nga kompania.

Orari:Hënë – Premte 09:00-16:00 & Shtunë,Dielë 09:00-14:00
Adresa:Sheshi “Nënë Tereza”, 4001,Shkodër
Kontakt:infoshopshkodra@gmail.com/albania@peaksofthebalcans.com

 

 
Afishime Publike
28.03.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
27.03.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
27.03.2023
Në zbatim të VKM nr.1040, datë25.11.2020 " Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtimet paleje" ...
23.03.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
21.03.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
16.03.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
08.03.2023
Në zbatim të VKM nr. 827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë...
06.03.2023
Në zbatim të VKM nr. 827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë...
02.03.2023
Bashkia Shkodër ka zbatuar projektin FARO – Trashëgimia Disonante në Qytetet Evropiane me kohëzgjatje Mars 2022 - Mars 2023...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës