Kërko

Planifikimi dhe realizimi i shërbimit gjatë viteve

Planifikimi dhe realizimi i shërbimit viti 2023

Planifikimi dhe realizimi i shërbimit viti 2022
Planifikimi dhe realizimi i shërbimit viti 2021
Planifikimi dhe realizimi i shërbimit viti 2020
Planifikimi dhe realizimi i shërbimit viti 2019
Planifikimi dhe realizimi i shërbimit viti 2018
Planifikimi dhe realizimi i shërbimit viti 2017
Planifikimi dhe realizimi i shërbimit viti 2016

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës