Kërko
Shpallje/Njoftime

Njoftime/Shpallje

Rezultate 1 - 10 / 505
30.03.2023
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për pjesëmarrje në FESTIVALIN E KËNGËS “LULEBORË”, për kompozitorë të rinj dhe të afirmuar....
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
28.03.2023
Republika e Shqipërisë po planifikon të ndërtojë seksionin e autostradës Adriatiko-Joniane: Murriqan – Lezhë, me asistencën e BERZH-it dhe BE-së...
Burimi: Bashkia Shkodër
27.03.2023
Në mbështetje të vendimit 2 datë 23.03.2023 të Këshillit Artistiko-Kulturor...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
27.03.2023
Në mbështetje të Vendimit 4 datë 23.03.2023 të Këshillit Artistiko-Kulturor...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
27.03.2023
Në mbështetje të vendimit nr. 3 datë 23.03.2023 të Këshillit Artistiko-Kulturor ...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
27.03.2023
Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 10/03/2023 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetetit “Hapja e sezonit turistik Velipoje”...
Burimi: Drejtoria e Turizmit
21.03.2023
Në kuadër të menaxhimit efikas të dhënies në përdorim të stacioneve të plazhit, si dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi për planifikimin e territorit...
Burimi: Bashkia Shkodër
10.03.2023
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit “Hapja e sezonit turistik Velipojë”
Burimi: Drejtoria e Turizmit
08.03.2023
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional njofton mbi kurset profesionale që parashikohen të hapen për periudhën Prill-Qershor 2023....
Burimi: Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik Shkodër
02.03.2023
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për aktivitetin artistiko-kulturor “Festival Jazz-i”...
Burimi: Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit
Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës