Kërko

Lidhjet e transportit

Pozicioni gjeografik i Shkodrës është i volitshëm për lidhjen tokësore, ujore dhe ajrore. Qyteti i Shkodrës parashikohet të jetë porta hyrëse e koridorit veri–jug për trafikun ndërkombëtar, duke u përfshirë në rrjetet rrugore europiane. Shkodra lidhet me kryeqytetin e vendit Tiranën me anë të autostradës Tiranë-Shkodër, pjesë e korridorit Veri-Jug, me gjatësi 98 km. Distanca me Kosovën nëpërmjet rrugës së Kukësit është 170km.

rruget

Shkodra lidhet me Malin e Zi nëpërmjet rrugës veriore Shkodër-Hani i Hotit (35km), nëpërmjet  rrugës së Muriqanit (14 km) dhe rrugës Shirokë – Zogaj ( 16 km).
Pozita gjeografike dhe afërsia me pikat kufitare ndihmon në krijimi e një shtrirje urbane policentrike përtej kufirit me Malin e Zi, duke lidhur përmes transportit ekonomitë urbane të Shkodrës, Lezhës, Shëngjinit,Podgoricës, Barit dhe Ulqinit. Gjithashtu, krijimi i korridorit rajonal nga Kosova drejt portit të Barit apodrejt pikave kufitare veriore të Shqipërisë është një tjetër element me rëndësi në plotësimin e rrjetit të transportit, duke influencuar në zhvillimin e Shqipërisë së Veriut si një rajon i qëndrueshëm dhe i fuqishëm.

rruget1 

 
Afishime Publike
28.03.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
27.03.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
27.03.2023
Në zbatim të VKM nr.1040, datë25.11.2020 " Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtimet paleje" ...
23.03.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
21.03.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
16.03.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
08.03.2023
Në zbatim të VKM nr. 827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë...
06.03.2023
Në zbatim të VKM nr. 827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë...
02.03.2023
Bashkia Shkodër ka zbatuar projektin FARO – Trashëgimia Disonante në Qytetet Evropiane me kohëzgjatje Mars 2022 - Mars 2023...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës