Njoftim vazhdim proçedure

Komisioni i vlerësimit të dokumentacionit të ngritur me Urdhërin nr. 1059 dt.12.09.2023 “Për ngritjen e komisionit të shqyrtimit të dokumentacionit”, të shpalljeve për vende të lira me shkresën nr.12027 dt. 29.08.2023, me shkresën nr. 12029 dt.29.08.2023, me shkresën nr. 12028 dt.29.08.2023, vendosi kualifikimin e kandidatëve si më poshtë :

1. Kandidatë që kualifikohen në bazë të dokumentacionit për pozicionin:

Drejtor, Dega Ekonomike e Kulturës ,

Kandidatë të kualifikuar janë :

Ledia Dushi

2. Kandidatë që kualifikohen në bazë të dokumentacionit për pozicionin:

Drejtor, Teatri “Migjeni”

Kandidatë të kualifikuar janë :

  1. Albri Brahusha
  2. Arjan Çuliqi
  3. Sara Smajaj

3. Kandidatë që kualifikohen në bazë të dokumentacionit për pozicionin:

Drejtor, Qendra Kulturore e Femijëve “Kujtim Alija”,

Kandidatë të kualifikuar janë :

  1. Anton Kaftalli
  2. Orjeta Laro

Kandidatët e kualifikuar brenda datës 22.09.2023 duhet të dorëzojnë platformën për menaxhimin e institucionit pranë Z1N në Bashkinë Shkodër